Sølvbyggene

Vi har hatt gleden av å installere heisene i Sølvbyggene på Lørenskog.